top of page
 
 

Dit is de centrale vraag in alle culturen.  De manier waarop men met deze vraag omgaat bepaalt hoe een samenleving er uitziet en hoe zij met haar omgeving omgaat.  In sommige culturen wordt iemand pas als 'volwassen' beschouwd eens hij of zij een diep doorleefd antwoord kan formuleren op deze vraag.  

 

In de cultuur waarin ik geboren en getogen ben, en wellicht ook jij, worden deze levensvragen al lange tijd verwaarloosd.  Hierdoor weten velen onder ons niet waarom of waarvoor we leven.  We hebben de wereld en alles er op leren zien als een verzameling grondstoffen zonder bezieling en hebben zo de aarde - onze moeder - en al onze broeders en zusters ernstig toegetakeld.  De vooruitgang van de mens is ten koste gegaan van alle andere levende wezens.

 

Nochtans hoeft het niet zo te zijn.  In de natuur bestaat heeft alles zijn rol binnen het grotere geheel.  Zo ook de mens.  Pas eenmaal we niet langer ten koste van onze familie leven, maar voor onszelf en voor elkaar leren zorgen, is er écht sprake van vooruitgang.  Pas dan wordt de mens volwassen en kan zijn ware natuur naar boven komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

'Wie ben ik en waarom ben ik hier?'

अनूपान
 

 

Een 'Anupaan' is in de Ayurveda datgene wat er voor zorgt dat een medicinale bereiding daar geraakt waar haar werking nodig is.  

 

Vanuit Anupana speel ik een faciliterende rol bij het herstellen van de balans op allerlei niveaus, gewapend met medicijnen als 'verbinding', 'inzicht' en 'kennis' 

 

Essentieel voor een goede werking van deze 'medicijnen' is een goede samen-werking tussen alle betrokken partijen & systemen, want zij zijn allemaal met elkaar verbonden.

Het Grote Verhaal

We maken deel uit van 1 groot levend systeem, waarin alle verschillende elementen elkaar beïnvloeden.  Voor ons voortbestaan zijn wij van dit systeem afhankelijk.  Als we even stilstaan bij ons gedrag, wordt al snel duidelijk dat we ons hier niet steeds van bewust zijn.  De mens heeft zich proberen loskoppelen van dit levende systeem, en heeft hierbij een ongelooflijke verbeeldingskracht tentoongespreid.  Zonder deze verbeeldingskracht zat je dit nu niet te lezen.  We hebben voor het voeden van dit vermogen echter een steeds groter beroep gedaan op de aarde en op de levende wezens die de aarde met ons delen.  Hierdoor hebben we het fundament van onze eigen ontwikkeling aangetast.

 

De tijd is rijp om alle kennis, vaardigheden en verbeeldingskracht die we de voorbije millenia verworven hebben in te zetten om de balans te herstellen.  Dit is niet iets wat we alleen kunnen doen.  Enkel samen kunnen we een wereld creëren waarin natuur en cultuur met elkaar in evenwicht zijn.

 

Deze beweging is al volop bezig, en er zijn vele manieren om er aan deel te nemen.  Overal om je heen kun je de veranderingen waarnemen. Dit is een uitnodiging om mee op de boot te springen.

CURSUSSEN & WORKSHOPS

CURSUSSEN & WORKSHOPS

NATUURLIJKE GEZONDHEID

NATUURLIJKE GEZONDHEID

agenda

agenda

NATUUREDUCATIE

NATUUREDUCATIE

PERMACULTUUR

PERMACULTUUR

COACHING

COACHING

bottom of page