top of page

Levende verhalen

 

Hoe vaak neem jij in deze hoogdagen van het digitale tijdperk nog de tijd om off-line uit te zoeken hoe iets werkt?  Hoe vaak bereid jij een lekkere maaltijd zonder het recept te volgen?  Wat was de laatste keer dat je een pad bent ingeslagen waarvan je niet wist waar het heen leidde?  De menselijke creativiteit en innovatiekracht werken op volle toeren als we de handleidingen en recepten laten voor wat ze zijn en durven afwijken van de geijkte paden.  Je kunt er soms van versteld staan hoe dichtbij het avontuur kan zijn - een avontuur dat je soms alleen, maar vooral ook samen met anderen kunt aangaan.  De wereld is een plek vol levende, veranderende verhalen.  Heb jij voldoende aan de verhalen van anderen?  Of ben je bereid om een hoofdrol op te nemen in je eigen verhaal? 

Het pad naar jezelf

 

Wat leeft er in jou dat zich op aarde wil manifesteren?

 

Sommige zaadjes hebben vuur nodig, andere vrieskou en weer andere moeten verteerd worden vooraleer zij tot kieming kunnen komen.  De dingen die je meemaakt in je leven zijn soms verschrikkelijk en soms verrukkelijk - maar altijd bieden zij jou nieuwe mogelijkheden om dat wat in jou sluimert tot ontwaken te brengen.  

 

Alle paden zijn verschillend, maar tegelijkertijd hebben ze veel gemeen: 

 

  • de geborgenheid maar ook de melancholie van de aarde

  • de verbindende maar ook de verwoestende kracht van het water

  • het licht en de warmte maar ook de verschroeiende hitte van de zon

  • de speelse frisheid maar ook de ontstuimige stormachtigheid van de wind 

 

Ieder pad is een dans, een verkenning van de grenzen en een zoektocht naar het juiste evenwicht.  

 

De Wandeling

 

Tijdens de wandeling staan we stil bij wat zich spontaan aandient.  Je kunt vooraf een thema kiezen waarmee je speelt, maar uiteindelijk zal je hart beslissen wat er aan bod zal komen.  Dit is geen zoektocht - de weg is het doel en alle schatten liggen verborgen in het nu van het moment.

 

Er kunnen gesprekken ontstaan of momenten van verdieping, verwondering, ontdekking.  Oude pijnen kunnen naar de oppervlakte komen en om heling vragen, maar evengoed kunnen slapende dromen weer wakker worden.  Wat er ook komen mag: het heeft zijn reden en het vraagt jouw liefdevolle aandacht.

 

Mijn rol in dit proces is om jou er in te ondersteunen om de wereld even los te laten, en jezelf en de aarde te omarmen.  Ik wandel even mee op jouw pad, maar het blijft jouw pad.  Jij bepaalt de weg.

 

Tijd: 2 - 4 uur

Prijs: 40€/uur plus vervoerskosten

 

 

 

     

 

Samen op pad
 
Hoe kun je tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf en je inzetten voor het geheel waar je deel van uitmaakt?  

 

Dit is een verkenning van wat er leeft tussen tussen de verschillende leden van een groep.  Is er spanning?  Is er vertrouwen?  Kan iedereen zijn volle potentieel ontplooien?  Onuitgesproken gevoelens en onderhuidse conflicten hebben een enorme invloed op het gezond functioneren van een groep mensen.

 

Het vraagt moed om hier in te duiken - er kan immers heel wat boven water komen, waardoor het in het begin misschien kan lijken alsof alles nog erger wordt.  Door de dingen te benoemen, gevoelens en frustraties uit te spreken en opnieuw de verbinding aan te gaan met elkaar, komt een groep of team hier echter sterker uit.

 

Zo wordt het samen leven en werken met anderen een enorme verrijking i.p.v. een bijna onoverkomelijke opdracht. 

 

Mijn rol in dit proces is om samen met enkele collega's datgene uit te nodigen wat naar boven wil komen en om het samen met jullie de ruimte te geven om zich ten volle tentoon te spreiden, zodat er een nieuw evenwicht gezocht kan worden binnen de groep.  Er worden ook tools aangereikt om het herwonnen dynamische evenwicht in stand te kunnen houden.

 

Tijd: 2-3 uur per dagdeel, kan indien gewenst ook een hele dag of een weekend

Prijs:   

 

bedrijven: 350€ / dagdeel

verenigingen, gemeenschappen: 250€ / dagdeel

 


 

 

 

Kruisende paden 
 
Wat kunnen wij onderling uitwisselen dat ons allen stimuleert om tot bloei te komen?

 

Levende systemen bestaan uit een 'éénheid in verscheidenheid'.  De verschillende elementen binnen deze systemen hebben elk hun eigen rol binnen het geheel maar hebben ook allemaal een zekere invloed op elkaar.  Het verschil tussen dieren en planten in een ecosysteem en mensen in een samenleving is dat we als mensen - als we er voor open staan - de invloed van de ander veel sneller kunnen integreren in ons leven.  De flexibiliteit van onze kennisverwerkende zintuigen is samen met de creativiteit in het zoeken naar oplossingen 1 van onze grootste evolutionaire troeven als mens.

 

Wat heeft de ander ons te bieden?  Wat hebben wij de ander te bieden?  Hoe kunnen we de eenheid blijven zien in onze diversiteit?  Op welke manier kunnen we samenwerken i.p.v. elkaar te bestrijden of te beconcurreren?  Hoe kunnen we ook de niet-menselijke levende wezens betrekken in deze conversatie?

 

Een wereld gebaseerd op samenwerking en uitwisseling kan het verschil maken voor de toekomst van de mensheid.  Waar kennis, vaardigheden, ervaringen en tools vrijelijk uitgewisseld en gedeeld worden, ontstaat er meer ruimte om ons bezig te houden met 'mens-zijn'.

 

Mijn rol in dit proces is om samen met collega's processen te begeleiden waarbij er een maximale kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende groepen en individuen, en om de resultaten van deze uitwisseling vast te leggen en terug te koppelen.

 

Tijd: minimaal 3 uur per proces.  Kan ook als co-creatief / participatief traject worden uitgewerkt.

Prijs: 240€ / 3 uur.  Sommige van deze processen voor het algemeen belang kunnen worden uitgevoerd onder de noemer van Natuurkriebels vzw.

 

 

 

 

Consumptie: de groeifase
Voldoening: de reflectiefase
Ontwikkeling: de ontwerpfase
Expansie: de creatiefase
bottom of page